Orientering och mindfulness

Allt fler upptäcker fördelarna med att inte låta sin löpning begränsas av elljusspårets förutsägbarhet. Sporten orientering växer i samma takt som intresset för hur man bäst tar hand om sin psykiska hälsa. På grund av sportens krav på ständig medveten närvaro är orientering närmast en syntes mellan fysisk och mental träning.

Kan man verkligen träna träna sinnet genom att springa runt med karta och kompass i skogen på så sätt att det gynnar ens vardagslunk? Många, såväl forskare som utövare, är övertygade om just detta. Orientering handlar inte bara om att svettas och träna upp en bra kondition. Det innebär dessutom ett krav på fullständigt fokus och en ständig medveten närvarande i nuet. Att tankarna enkelt vandrar omkring hejvilt när man joggar i ett elljusspår är inte ovanligt, och en konsekvens av att det inte är nödvändigt att hela tiden fokusera på var man befinner dig. Fortsätter man bara den uppmärkta sträckan så kommer man till sist nå fram till sträckans slutpunkt, utan att behöva reflektera över exakt var man befinner dig. Är man däremot tankspridd när man springer i kuperad terräng mitt i skogen med endast en karta och en kompass till hands för att veta var du är kommer du snabbt att springa vilse. Orientering är en sport som ställer höga krav på fokus och närvaro. Att oväntade och nya naturupplevelser ger frid i sinnet samtidigt bara ökar möjligheten till välbefinnande.

För att behålla lugnet och den euforiska upplevelse som du uppnådde under gårdagens orientering kan det hjälpa att ha något som framkallar en så kallad betingad respons. Betingad respons är ett psykologiskt begrepp. Det är något som för en person tillbaka till en känslan som hen tidigare upplevt. Du har säkert hört talas om Pavlovs hundar. Människan fungerar precis likadant. Genom att paketera känslan av intensivt välbefinnande i något vardagligt, till och med något så vardagligt som en mugg med ett speciellt tryck kan du “lura hjärnan” att förmedla exakt samma känsla. På så sätt maximerar du de mentala fördelarna av att orientera.

Bevisligen är det mer än en klyscha att det ger en högre kvalitet av mindfulness när man utövar det i naturen. Forskare har i flera uppmärksammade studier, till exempel denna, nått slutsatsen att naturupplevelsen stärker möjligheten till medveten närvaro. Studien visar att en nära relation till naturen har ett samband med socialt, emotionellt och psykologiskt välbefinnande.

Orientering som bidrar till medveten närvaro är ett enkelt sätt att införliva tusen år gammal visdom i sin träning. Det är för många svårt att hitta både tid och ro att sitta ned och disciplinerat lyssna på instruktioner om andning och fokus på kroppsdelar. Genom att istället ge sig ut i naturen och orientera får man en form av mindfulness som är mer anpassad till den moderna människans livsstil. Det är ett ypperligt sätt att få bukt med problem som stress, sömnbesvär och andra former av psykisk ohälsa.

publishable-mag